SİFTƏ

SİFTƏ I is. Satışda hasil olan ilk pul. Siftə səndən, bərəkət Allahdan (Ata. sözü).

SİFTƏ II is. zərf Əvvəl, qabaq. Siftə məni tarla düşərgələrinin vəziyyəti maraqlandırırdı (“Kirpi”).

SİFƏT
SİLK

Значение слова в других словарях