SOĞANÇA

(Bərdə, Borçalı, Çənbərək, Daşkəsən, Xanlar, Qazax, Tərtər, Tovuz)
1. xörək adı (soğan, yağ, su, kartof və quru çörəkdən hazırlanır) (Bərdə, Borçalı, Daşkəsən, Qazax, Tərtər, Tovuz). – Soğança soğannan yağdan olor (Borçalı); – Soğançanı əkinçilər sövir (Qazax); – Soğançeyi yedim usdadım (Daşkəsən)
2. yağda qovrulmuş soğan (Çənbərək, Xanlar). – İsdidə soğança ver uşax yesiη, yola çıxsın (Çənbərək); – Soğançanı ərişdədə də işdədirix’, qaşıx xingəlində də işdədirix’ (Xanlar)
SOĞAX
SOĞANSU

Значение слова в других словарях