SOLÇU

is. fəls. Öz xırda burjua görüşlərini inqilabi cümləpərdazlıqla gizlədən opportunist.
SOLAN
SOLÇULUQ

Значение слова в других словарях