STOLBAZ

[ rus. стол və fars. …baz] bax vəzifəpərəst.
[Dilşad:] Bu, Cahangir kimi stolbazların … düzəltdikləri fitnədir. İ.Əfəndiyev.

STOL
STOLÜSTÜ

Значение слова в других словарях