SUBSTANTİVLƏŞMƏ

is. dilç. Digər nitq hissələrinin isim kateqoriyasına keçməsi; isimləşmə. Sifətin substantivləşməsi.
SUBSTÁNSİYA
SUBSTANTİVLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях