TÜTÜN

TÜTÜN I is. Papiros üçün hazırlanmış məmulat. Ananov kağıza tütün bükənlər; Qurtardı tənbəki, saman qalmadı (Aşıq Ələsgər).

TÜTÜN II is. Tüstü. Yanarsan, təpədən çıxar tütünün; Tutular boğazın, kəsilər ünün (M.P.Vaqif).

TÜND
UC

Значение слова в других словарях