TƏMSİL

TƏMSİL I is. [ ər. ] Satirik və nəsihətamiz məzmunlu, kiçik həcmli mənzum əsər. Lafonten öz təmsillərini ancaq bərk yağış yağan vaxt yazarmış.

TƏMSİL II is. Göstərmə, təqdim etmə. Bosforda lövbər atıb dayanmış iki gəmi; Hərəsi təmsil edir bir yurdu, bir aləmi (N.Rəfibəyli).

TƏMİZ
TƏN

Значение слова в других словарях