TİN

TİN I is. İki küçənin kəsişdiyi yer. Qoy tində qoçular gözləsin bizi; Belə bir zamanda getmək olarmı? (Ə.Kürçaylı).

TİN II is. Kömürün dəmi, qaz. Dünən manqal yandıranda kömürün tini başımı yaman ağrıtdı.

TİKİLMƏK
TİR

Значение слова в других словарях