TİTRƏK

TİTRƏK I is. bot. Azərbaycanda bitki adlarından biri.

TİTRƏK II sif. Əsən, təlaşlı. O, titrək səslə danışırdı.

TİR
TOX

Значение слова в других словарях