UÇQUN

UÇQUN I is. Dağın sürüşməsi. Görürsən bir anda dağ dərəsində; Uçqunlar özgə bir həyat yaradır (M.Araz).

UÇQUN II f. Əsmək, titrəmək. Hava bərk soyuq olduğundan o uçqunurdu.

UC
UÇMAQ

Значение слова в других словарях