UŞAQCIĞAZ

Uşaq”dan oxş. Uşaqcığaza nə oldu? Uşaqcığaz bərk qızdırıb. – [Xanımnaz:] …Uşaqcığazım üçün qorxuram.
Salıblar onu dilə-ağıza. C.Cabbarlı.

UŞAQCASINA
UŞAQCIQ

Значение слова в других словарях