UŞAQCIQ

kiç. Kiçik uşaq, balaca uşaq, yazıq uşaq.
[Tükəz:] [Hacı Qaranın] başına bir iş gəlsə, uşaqcıqlarım yetim qalacaq. M.F.Axundzadə.

UŞAQCIĞAZ
UŞAQƏMİZDİRƏN

Значение слова в других словарях