UŞAQCASINA

zərf Uşaq kimi, qeyri-ciddi, sadədilcəsinə, sadəlövhcəsinə. Uşaqcasına hərəkət. Uşaqcasına mühakimə.
– Ayrım qızı Kərim babanın uşaqcasına işlərindən, qəribə hərəkətlərindən acıqlanar, Kərim babanın arxasınca hər gün söylənərdi. A.Şaiq.
Sona birdən uşaqcasına sual verib, Səttarın qoluna baxdı. Ə.Əbülhəsən.

UŞAQCANLILIQ
UŞAQCIĞAZ

Значение слова в других словарях