UCALMA

сущ. от глаг. ucalmaq :
1. повышение. Vəzifədə ucalma повышение в должности
2. возвышение. Əmək adamının ucalması возвышение человека труда
UCALIQ
UCALMAQ

Digər lüğətlərdə