UCAQAMƏT

прил. см. ucaboy
UCADANDANIŞAN
UCAQAMƏTLİ

Digər lüğətlərdə