ULAŞMA₁

Ulaşmaq1”dan f.is. Uzaqlardan ara-sıra canavar ulaşması eşidilir. Q.İlkin.
ULAS
ULAŞMA₂

Значение слова в других словарях