URVALIQ

sif.is. Urva kimi istifadə edilən, işlədilən.
Nə od var, nə ocaq, nə urvalıq un; Bürüşüb bir küncdə yamaqlı xurcun. S.Vurğun.
[Paşa bəy:] Yaxşı deyiblər ki, evində yoxdur urvalıq, könlündən keçir darğalıq. Ə.Vəliyev.

URVA
URVAT

Значение слова в других словарях