USTADANƏ

zərfsif. [ fars. ] köhn. Ustalıqla, ustacasına, məharətlə, bacarıqla, məharətli.
Qüdrətli fikir və sözlərin düzgün, yerində, ustadanə deyilməsi cümlənin təsir qabiliyyətini artırır. M.İbrahimov.

USTAD
USTADLIQ

Значение слова в других словарях