USTALAŞMA

Ustalaşmaq”dan f.is.

Синонимы

  • USTALAŞMA məharətləşmə — hünərləşmə — təcrübələnmə — səriştələnmə
  • USTALAŞMA öyrəşmə — alışma
USTADNAMƏ
USTALAŞMAQ

Значение слова в других словарях