UYĞUNLAŞMAQ

глаг.
1. адаптироваться, приспосабливаться, приспособиться. Həyat şəraitinə uyğunlaşmaq приспосабливаться к условиям жизни, mühitə uyğunlaşmaq приспосабливаться к среде
2. согласоваться (оказаться, быть в соответствии с ч ем-л.). Təzə qərar köhnə (əvvəlki) ilə uyğunlaşmır новое постановление не согласуется с прежним
UYĞUNLAŞMA
UYĞUNLUQ

Digər lüğətlərdə