UYĞUNSUZ

sif.
1. Uyğun olmayan, uymayan, düz gəlməyən, müvafiq gəlməyən. Uyğunsuz yer. Uyğunsuz vəziyyət.
2. Münasib olmayan, layiq olmayan, yaraşmayan, namünasib, uyuşmaz. Uyğunsuz hərəkət. Uyğunsuz söz.

Синонимы

  • UYĞUNSUZ əlverişsiz — münasibsiz — mənasız
UYĞUNLUQ
UYĞUNSUZLUQ

Значение слова в других словарях