VƏHŞİLƏŞMƏ

одичание
VƏHŞİCƏSİNƏ
VƏHŞİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə