VALENTINE

n 1. ürək dostu / sirdaşı, sevgili, canan (müqəddəs Valentin günündə seçilən; 14 fevral); 2. müqəddəs Valentin günündə zarafatyana yazılan məktub; 3. müqəddəs Valentin günündə sevgiliyə verilən hədiyyə, 4. müqəddəs Valentin günü (qısa forması V)

VALENCY
VALERIAN