VANGUARD

n hərb. həm də məc. baş dəstə, avanqard

VANDALISM
VANILLA