VAPOURY

adj 1. dumanlı, tutqun; 2. qəmgin, kədərli, hüznlü; 3. yüngül; qaz-qaz (parça haq.)

VAPOURISH
VARAN