VURĞUSUZ

прил. лингв. неударный, неударяемый, безударный. Vurğusuz sait безударный гласный, vurğusuz səs неударный звук, vurğusuz heca неударный слог; vurğusuz son söz энклитика, vurğusuz ön söz проклитика
VURĞUNCASINA
VURĞUSUZLUQ

Digər lüğətlərdə