"Qızıl qələm" mükafatı laureatlarının siyahısı

Bu siyahıda Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının "Qızıl qələm" mükafatı laureatları illər üzrə göstərilmişdir.

1970-ci illər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1970[redaktə | mənbəni redaktə et]

1971[redaktə | mənbəni redaktə et]

1972[redaktə | mənbəni redaktə et]

1973[redaktə | mənbəni redaktə et]

1974[redaktə | mənbəni redaktə et]

1975[redaktə | mənbəni redaktə et]

1976[redaktə | mənbəni redaktə et]

1975-ci il üzrə[1]

 • Musa İbrahim oğlu Əliyev — respublikada kənd təsərrüfatını intensivləşdirmək məsələləri barədə "Kommunist" qəzetində dərc olunumuş publisistik məqalələr üçün
 • Tatyana Qriqoryevna Qanelina — əxlaqi tərbiyə problemləri barədə "Bakinski Raboçi" qəzetində dərc olunmuş məqalələr üçün
 • Siyavuş Əli oğlu Sərxanlı"Azərbaycan" jurnalında dərc olunmuş "Baykal–Amur poeması" oçerki üçün
 • Sov.İKP XXV qurultayına və Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXIX qurultayına respublikada hazırlığın gedişinin "Günün ekranı" televiziya proqramında geniş göstərilməsi üçün:
  • Nuhbala Nəcəfqulu oğlu Quliyev
  • Ənvər Rzaqulu oğlu Qafarlı
  • Tofiq Nəsir oğlu Axundov
  • Əkbər Ərşad oğlu Abbasov
 • Fidail Məhəmməd oğlu Abdullayev — "Mingəçevir işıqları" qəzetində sosializm yarışının işıqlandırılmasında şəxsən yaradıcılıqla iştirak etdiyi üçün
 • Məmmədağa Cavanşir oğlu İsayev — "Muğan" (Sabirabad) qəzetində sosializm yarışının işıqlandırılmasında şəxsən yaradıcılıqla iştirak etdiyi üçün

1977[redaktə | mənbəni redaktə et]

1978[redaktə | mənbəni redaktə et]

1979[redaktə | mənbəni redaktə et]

1980-ci illər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1980[redaktə | mənbəni redaktə et]

1979-cu il üzrə[2]

 • A. D. Cavadlı — "Kommunist" qəzetində dərc olunmuş sovet quruculuğuna dair materialların və zəhmətkeş məktublarının hazırlanmasında şəxsi yaradıcılıq iştirakı üçün
 • Beşillik qabaqcıllarının təcrübəsini yaxşı işıqlandırdıqları üçün:
  • A. Y. Lerner ("Bakinski raboçi" qəzetinin redaksiyasından)
  • İ. B. Əliyev (Bərdənin "Kommunizm yolu" qəzetinin redaksiyasından)
  • K. S. Vartapetov ("Vışka" qəzetinin redaksiyasından)
  • A. M. Quliyev ("Sovet kəndi" qəzetinin redaksiyasından)
  • C. X. Mirzəliyev (Ağsunun "Birlik" qəzetinin redaksiyasından)
 • Azərbaycan televiziyası ilə göstərilmiş "İnsan və ətraf mühit" elmi-kütləvi proqramının hazırlanmasında iştirak etdikləri üçün:
  • A. A. Əliyev
  • R. C. Əzizov
  • M. F. İbrahimov
 • Z. C. Nəsibova — "Qırmızı bayraq" Zaqatala rayon qəzetində dərc olunmuş oçerklər seriyası üçün
 • Publisistik məqalələr üçün:
  • Y. P. Katkov ("Vışka" qəzetinin redaksiyasından)
  • Ş. H. Novruzov ("Azərbaycan kommunisti" jurnalının redaksiyasından)
 • R. Ə. Qədimov — "İşıq" nəşriyyatında buraxılmış siyasi karikaturlar kitabı üçün
 • Y. İ. Şamilov — Beşillik qabaqcıllarının "Azərbaycan qadını" jurnalıda dərc olunmuş fotoportretləri üçün

1981[redaktə | mənbəni redaktə et]

1980-ci il üzrə[3]

 • Problem və tənqidi məqalələr üçün:
  • T. M. Məmmədov ("Kommunist" qəzetinin xüsusi müxbiri)
  • M. Ş. Mövsümov ("Sovet Naxçıvanı" qəzetinin müxbiri)
 • M. Babayev ("Azərbaycan gəncləri" qəzetinin məsul katibi) — Hüquq tərbiyəsi haqqında və mənəvi mövzularda oçerklər üçün
 • Sosializm yarışının qabaqcılları haqqında məqalələr, reportajlar, müsahibələr və şəkillər üçün:
  • M. A. Abbasov ("Şuşa" qəzetinin redaktoru)
  • F. Ş. Orucov (Xaçmazın "Dostluq" qəzetinin redaktoru)
  • Ş. F. Xudiyev (Şamxor rayon radio verilişləri redaktoru)
  • E. Ü. Ümidov ("Neft daşları" — "Neftyanıye kamni" çoxtirajlı qəzetinin redaktoru)
  • O. Y. Ginzburq ("Neft daşları" — "Neftyanıye kamni" çoxtirajlı qəzetinin redaktoru)
  • A. A. Komlev ("Bakinski raboçi" qəzeti illüstrasiya şöbəsinin müdiri)
 • Sabir Gəncəli (S. S. Məmmədov) ("Azərbaycan qadını" jurnalının məsul katibi) — Əvvəllər mətbuatda dərc olunmuş və "Azərnəşr" tərəfindən çap edilmiş "Azad yollarında" oçerklər kitabı üçün
 • Ədəbiyyat və incəsənət mövzularında reportajlar, məqalələr və müsahibələr üçün
  • Z. Ə. Məmmədov (Azərbaycan televiziyasının redaktoru)
  • A. V. Teymurov (Azərbaycan televiziyasının müxbiri)
  • V. Ə. Tanrıverdiyev ("Kirovabad kommunisti" qəzetinin müxbiri)
 • İdman mövzularında oçerklər, reportajlar və müsahibələr üçün:

1982[redaktə | mənbəni redaktə et]

1983[redaktə | mənbəni redaktə et]

1982-ci il üzrə[4]

 • SSRİ-nin təşkilinin 60 illiyinə həsr edilmiş oçerklər və məqalələr silsiləsi üçün:
 • On birinci beşilliyin ən yaxşı adamları və əmək nailiyyətləri haqqında oçerklər və məqalələr silsiləsi üçün:
  • V. Ə. Abdullayev ("Bakinski raboçi" qəzetinin redaksiyasından)
  • S. A. Perets ("Bakinski raboçi" qəzetinin redaksiyasından)
  • İ. A. Vəkilova ("Vışka" qəzetinin redaksiyasından)
 • İdeya-mənəvi tərbiyə mövzularında oçerklər və məqalələr silsiləsi üçün:
  • K. H. Ələkbərov ("Kommunist" qəzetinin redaksiyasından)
  • Ə. G. Bayramov ("Kommunist" qəzetinin redaksiyasından)
  • İ. M. Mosesova ("Azərbaycan kommunisti" jurnalının redaksiyasından)
 • Hərbi-vətənpərvərlik mövzularında oçerklər və məqalələr silsiləsi üçün:
  • İ. İ. Kamenkoviç (SSRİ Jurnalistlər Birliyinin üzvü)
  • İ. A. Novruzov (Azərinform)
  • A. N. Skoroxodov ("Kaspiyets" qəzetinin redaksiyasından)
 • Ədəbiyyat və incəsənət mövzularında oçerklər və məqalələr silsiləsi üçün:
  • S. X. Znidadel ("Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinin redaksiyasından)
  • N. Ə. Məmmədova ("Kirovabadski raboçi" qəzetinin redaksiyasından)
 • Ərzaq proqramı haqqında məqalələr silsiləsi üçün:
  • B. Y. Bağırov (Cəlilabadın "Yeni gün" qəzetinin redaksiyasından)
  • B. İ. Qaçabəyov ("Qızıl Qusar" qəzetinin redaksiyasından)
  • B. Y. Sadıqov ("Abşeron" qəzetinin redaksiyasından)

1984[redaktə | mənbəni redaktə et]

1985[redaktə | mənbəni redaktə et]

1986[redaktə | mənbəni redaktə et]

1987[redaktə | mənbəni redaktə et]

1988[redaktə | mənbəni redaktə et]

1989[redaktə | mənbəni redaktə et]

1990-cı illər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1990[redaktə | mənbəni redaktə et]

1991[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Азәрбајҹан Журналистләр Иттифагынын «Гызыл гәләм» мүкафаты лауреатлары // Коммунист. № 104 (16233). 5 мај 1976-ҹы ил. С. 2.
 2. „Гызыл гәләм" мүкафатынын лауреатлары // Коммунист. № 105 (17441). 4 мај 1980-ҹи ил. С. 1.
 3. „Гызыл гәләм" мүкафатынын лауреатлары // Коммунист. № 106 (17740). 5 мај 1981-ҹи ил. С. 1.
 4. «Гызыл гәләм» мүкафатынын лауреатлары // Коммунист. 5 мај 1983-ҹү ил. С. 2.