Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası

Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası və ya qısaca QİYŞ[1] — 1949–1991-ci illərdə fəaliyyət göstərən hökumətlərarası iqtisadi təşkilat. Albaniya, Bolqarıstan, Macarıstan, Polşa, Rumıniya, SSRİ və Çexoslovakiya nümayəndələrinin iqtisadi toplantısının qərarı ilə hazırlanmışdır. QİYŞ-nın qərargahı Moskvada yerləşirdi.

Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası
Loqonun şəkli
Yaranma tarixi 25 yanvar 1949
Ləğvolma tarixi 28 iyun 1991
Mərkəzi
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Əsas qərarlar, üzv ölkələrin paytaxtlarında növbə ilə rus əlifbasında adlar sırası ilə keçirilən hər il çağırılan iclaslarda qəbul edildi. Ölkələrin nümayəndə heyətlərinə hökumət başçıları, 16–18 və 23-cü iclaslarda, ölkələrin nümayəndə heyətlərinə kommunist və işçi partiyaları mərkəzi komitələrinin birinci (ümumi) katibləri rəhbərlik edirdilər. 1962-ci ildə üzv ölkələrin hökumət başçısının müavinləri səviyyəsində hər ölkədən bir təmsilçidən ibarət icra komitəsi yaradıldı. QİYŞ katibliyi fəaliyyət göstərirdi — Moskvada yerləşən iqtisadi və icraedici-idarəetmə orqanı, QİYŞ katibliyi (Şuranın baş məmuru) və müavinləri katibliyin işinə nəzarət edirdilər.

Köçürülə bilən rubl, qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurasına üzv olan ölkələrin çoxtərəfli hesablaşmalarının təşkili üçün toplu pul vahidi, dəyər ölçüsü, ödəmə və yığma vasitəsidir.

5 yanvar 1949-cu ildə Moskvada SSRİ və RSR-nın təşəbbüsü ilə[2] Albaniya, Bolqarıstan, Macarıstan, Polşa, Rumıniya hökumət nümayəndələrinin qapalı iqtisadi iclası çağırıldı (8 yanvara qədər davam etdi). Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurasının yaradılmasına qərar verən SSRİ və Çexoslovakiya, Sovet İttifaqı ilə yeni demokratiya ölkələri arasında sıx iqtisadi əlaqələrin qurulmasını təşviq etməyə çağırdılar[3]. QİYŞ-nın yaradılması haqqında protokol 18 yanvar 1949-cu ildə Moskvada imzalanmışdı[4], lakin həqiqətən aktiv fəaliyyəti 1960-cı ildə, SSRİ rəhbərliyinin QİYŞ-nı AEK-ə bir növ sosialist alternativi etməyə çalışması ilə başladı (Avropa İqtisadi Birliyi və ya ümumi bazar, sələfi Avropa Birliyi). QİYŞ fəaliyyətinin prioritet istiqaməti Birliyə üzv ölkələrin qarşılıqlı ticarətin inkişafı, iqtisadi təcrübə mübadiləsinin təşkili, ilə qarşılıqlı yardımın göstərilməsi daxil olan iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlığı ilə müəyyən edilmişdir. xammal, qida, avadanlıq, maşın və digər mallar. Həmçinin iştirakçı ölkələr üçün vahid standart və normalar hazırlanmışdır. 1969-cu ilə qədər qərargah Moskvanın Petrovka küçəsi 14-də, ondan sonra — Novıy Arbatda yerləşirdi.

Təşkilatın uğurlu fəaliyyət dövrü

[redaktə | mənbəni redaktə et]

1964-cü ildən başlayaraq, QİYŞ-ya üzv ölkələr arasında yeni çoxtərəfli hesablaşmalar sistemi fəaliyyətə başladı. Bu məskunlaşmalar üçün əməliyyatlar, QİYŞ üzvlərinin əməkdaşlıqlarını genişləndirmək və köçürülə bilən rubllarla çoxtərəfli hesablaşmaları həyata keçirmək üçün xarici ticarətin inkişafını asanlaşdırmaq məqsədilə 1963-cü ilin oktyabrında yaradılan Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Bankı (BİƏB) tərəfindən həyata keçirildi. 1 yanvar 1970-ci il tarixində Beynəlxalq İnvestisiya Bankı (BİB), əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi və yaxşılaşdırılması və QİYŞ-nın sosialist iqtisadi inteqrasiyasının inkişafı üzrə Hərtərəfli Proqramın həyata keçirilməsi üzv ölkələr ilə əlaqədar fəaliyyətlərə uzun və orta müddətli kreditlər vermək üçün yaradıldı.

Moskvada yerləşənQİYŞ binası

QİYŞ-nın üzləşdiyi problemlər fəaliyyət formalarında dəyişiklik tələb edirdi. 1971-ci ildə Sosialist İqtisadi İnteqrasiyasının Hərtərəfli Proqramı qəbul edildi. Vəzifə iqtisadi inteqrasiyanın ən yüksək formalarını — sənaye kooperativi və ixtisaslaşma, elmi-texniki əməkdaşlıq, iqtisadi inkişaf planlarının koordinasiyası, birgə investisiya fəaliyyətlərini inkişaf etdirmək idi. 1970-ci illərdə QİYŞ-nın sosialist ölkələrin iqtisadiyyatındakı rolu bir qədər artdı. 1972–1974-cü illərdə "İnterelektro" Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatı, "İntetomenergo", "İntertekstilmaş", "İnterximvolokno", "İnteratominstrument" iqtisadi birlikləri yaradıldı.

Poçt markası SSRİ, 1979-cu il: QİYŞ-nın 30 yaşı
Poçt markası SSRİ, 1989-cu il: QİYŞ-nın 40 yaşı

QİYŞ-nın yaradılmasının məqsədi iştirakçı ölkələrin iqtisadi inkişafını təşviq etmək, sənayeləşmə səviyyəsini, yaşayış səviyyələrini, əmək məhsuldarlığını və s. artırmaq üçün elan edildi. QİYŞ orqanları müxtəlif iqtisadi, elmi və texniki məsələlərə dair qərar və tövsiyələr qəbul etdilər; lakin bu qərarlar qanuni olaraq məcburi deyildi və yalnız maraqlı QİYŞ üzvü olan ölkələrin razılığı ilə qəbul edildi və bu məsələdə marağının az olduğunu bildirən ölkələrə şamil edilmədi. QİYŞ fəaliyyəti bir sıra mühüm müsbət nəticələrə imza atdı: bu təşkilatın ölkələrində, digər QİYŞ üzvlərinin köməyi ilə inkişaf etmiş bir sənaye yaradıldı, tikinti aparıldı, elmi və texniki əməkdaşlıq həyata keçirildi. QİYŞ, iştirakçı ölkələrin iqtisadi sistemlərinin inteqrasiyasına, iqtisadi və texnoloji inkişafdakı tərəqqisinə töhfə verdi. İştirakçı ölkələr arasındakı klirinq (barter) ticarəti QİYŞ vasitəsilə koordinasiya edildi və milli iqtisadi planlar əlaqələndirildi və əlaqələndirildi[5].

1975-ci ildə QİYŞ-ya üzv ölkələr dünya sənaye istehsalının üçdə birini təşkil edirdi və bu dövlətlərin iqtisadi potensialı 1949-cu ildən bəri bir neçə dəfə artmışdır.

1980-ci illər böhranı və QİYŞ-nın dağılması

[redaktə | mənbəni redaktə et]

1973-cü ildə neft qiymətlərindəki sıçrayış iqtisadiyyatda xammal sektorunun rolunun artmasına səbəb oldu: SSRİ-nin xarici ticarət dövriyyəsi 1970–1975-ci illərdə 2,3 dəfə artdı[6], yanacaq ixracı isə 1970-ci ildə % 15,6 1987-ci ildə% 46,5-ə qədər artdı (1970-ci ildə ixracatdakı maşın və avadanlıqların payı% 21,5% idisə, 1987-ci ilə qədər% 15,5-ə düşdü). Enerji qaynaqlarının CMEA ölkələrinin ixracatındakı payı 1971–1975-ci illərdə% 14,5 idisə, 1979-cu ildə artıq 58,8% -ə yüksəldi[7].

1980-ci illərin sonunda QİYŞ-ya üzv ölkələrin ümumi dünya məhsulundakı payı təxminən 9%, sənayeləşmiş kapitalist ölkələr isə 57% idi.

5 yanvar 1991-ci ildə Moskvada keçirilən Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurasının İcraiyyə Komitəsinin iclasında QİYŞ-nın Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına çevrilməsinə qərar verildi [11].

28 iyun 1991-ci ildə Budapeştdə, QİYŞ-ya üzv ölkələr: Bolqarıstan, Macarıstan, Vyetnam, Kuba, Monqolustan, Polşa, Rumıniya, SSRİ və Çexoslovakiya, şura iclasının 46-cı iclasında təşkilatın ləğvi haqqında protokol imzaladı[8]. Eyni zamanda sosialist iqtisadi inteqrasiya tarixi sona çatdı.

Əvvəlcə QİYŞ-da yaradılan ayrı strukturlar (məsələn, Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Bankı, Beynəlxalq İnvestisiya Bankı, İntersputnik) hələ də mövcuddur və fəaliyyətini davam etdirir.

  1. Üzv və müşahidəçi dillərində təşkilatın adı: alb. Këshilli i Ndihmës Ekonomike Reciproke, KNER, ing. Comecon, The Council for Mutual Economic Assistance, ərəb. مجلس التعاون الاقتصادي‎, bolq. Съвет за икономическа взаимопомощ, СИВ, mac. Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, KGST, vyet. Hội đồng Tương trợ Kinh tế, HĐTTKT, isp. Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, çin. 经济互助委员会, kor. 경제 상호 원조 회의, monq. Эдийн Засгийн Харилцан Туслалцах Зөвлөл, ЭЗХТЗ, alm. Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW‎, pol. Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG, port. Conselho para Assistência Económica Mútua, CAEM, rum. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, CAER, serb. Савет за узајамну економску помоћ, slovak. Rada Vzájomnej Hospodárskej Pomoci, RVHP, fars. کمکان‎, fin Keskinäisen taloudellisen avun neuvosto, çex. Rada Vzájemné Hospodářské Pomoci, RVHP
  2. Elena Dragomir. The creation of the Council for Mutual Economic Assistance as seen from the Romanian archives. 88 (Historical Research). 2015. 355–379.
  3. "Центрально-Восточная Европа: от СЭВ до Евросоюза - Перспективы". www.perspektivy.info. 2020-07-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-03-31.
  4. Alexander Uschakow (Hrsg.): Protokoll über die Gründung eines Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe zwischen der Regierungen den UdSSR, der Republik Polen, der Rumänischen Volksrepublik und der Republik Bulgarien, unterzeichnet am 18. Januar 1949 in Moskau. Arxivləşdirilib 2015-09-24 at the Wayback Machine In: Integration im RGW (COMECON). Baden-Baden 1983, S. 19–21. (alm.)
  5. "М.А. Липкин . История переговоров СЭВ и ЕЭС об основах отношений" (PDF). 2019-07-25 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2021-02-01.
  6. "Новый этап экономического сотрудничества СССР с развитыми капиталистическими странами". (отв. ред. А. И. Бельчук) М. Наука. 1978. — 303 c
  7. М. М. Судо, Э. Р. Казанкова Энергетические ресурсы. Нефть и природный газ. Век уходящий Arxivləşdirilib 2018-10-24 at the Wayback Machine
  8. СЭВ завершен. Что дальше ? Arxivləşdirilib 2017-01-24 at the Wayback Machine // Известия, 28 июня 1991