XƏCİLANƏ

zərf Xəcalət içində, xəcalət çəkə-çəkə, utana-utana, sıxıla-sıxıla. Xəcilanə cavab vermək.
[Məhərrəm] özlüyündə xəcilanə gülümsədi. H.Nəzərli.

XƏCİL
XƏDƏMƏ

Значение слова в других словарях