YADLAŞDIRMA

сущ. от глаг. yadlaşdırmaq , отчуждение. Yadlaşdırma sərhədi геол. граница отчуждения
YADLAMAQ
YADLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə