yayıcı

Nəşriyyatla (naşirlə) müqavilə bağlamaqla, yaxud digər qanuni əsaslarla nəşriyyat məhsullarının yayılmasını və satışını həyata keçirən fiziki və ya hüquqi şəxs

yaşıllıq zonalarının meşələri
yayım cədvəli

Значение слова в других словарях