ZƏNDEYİ-ZƏHLƏ:

zəndeyi-zəhləsi getmək тамам зегьле фин, хъел атун, аквадай вил тахьун; zəndeyi-zəhləsini aparmaq тамам зегьле тухун, хъел гъун (кутун), хъел атуниз себеб хьун.
ZƏNCİRVURAN
ZƏNƏX

Digər lüğətlərdə