ZABUTA

özünə hörmət qazandıran, nüfuz; nizam, qayda; ciddiyyət.
ZABİTƏ
ZALXA