ZAHİDANƏ

zərf [ ər. zahid və fars. …anə] Zahid kimi. Zahidanə yaşamaq. Zahidanə həyat keçirmək.
ZAHİD
ZAHİDCƏSİNƏ

Значение слова в других словарях