ÇAPARAL

isp. chaparral – kolvarı palıd cəngəlliyi

ÇAPALAMAQ
ÇAPOVULÇU