ÖTKÜN

прил.
1. перезрелый, переспелый (о фруктах, ягодах и зерновых). Ötkün giləmeyvə перезрелая ягода, ötkün yemiş переспелая дыня; ötkün buğda переспелая пшеница
2. переваренный, пережаренный (о пище, блюде)
3. веский, убедительный. Ötkün söz веское слово
4. сильный. Ötkün səs сильный голос
ÖTKƏMLİKLƏ
ÖTKÜNLÜK

Digər lüğətlərdə