ÜÇ-DÖRD

числ. неопр. три-четыре. Üç-dörd gün qalıb осталось три-четыре дня, üç-dörd saat gözlədim три-четыре часа ждал, üç-dörd kilometr три-четыре километра; üç-dörd günlüyə gedirəm еду на три-четыре дня, üç-dörd günə qayıdaram вернусь через три-четыре дня
ÜÇ…
ÜÇ-ÜÇ

Digər lüğətlərdə