ÜÇFAZALI

прил. трёхфазный (связанный с системой трёх однофазных переменных токов). Üçfazalı transformator трехфазный трансформатор, üçfazalı cərəyan трехфазный ток
ÜÇFAİZLİ
ÜÇGEDİŞLİ

Digər lüğətlərdə