ÜFÜRMƏ

Üfürmək”dən f.is.

Синонимы

  • ÜFÜRMƏ yandırma — alışdırma
  • ÜFÜRMƏ söndürmə — keçirmə
ÜFÜQİ
ÜFÜRMƏK

Значение слова в других словарях