ÜLGÜÇÜ

is. Ülgü tutan, model düzəldən; modelçi.
ÜLGÜCLƏMƏK
ÜLKƏR

Значение слова в других словарях