ÜMDƏ

прил. главный, основной, важный. Ümdə vəzifə основной долг (основная обязанность), ümdə məsələ важный вопрос, ümdə tələb главное требование, ümdə fərq основное различие
ÜLVİYYƏT
ÜMƏRA

Digər lüğətlərdə