ÜMUMƏN

zərf [ ər. ] Ümumiyyətlə, ümum, hamı.
Sürməkdə idi şiddət ilə hökmünü zülmət; Qalmışdı qaranlıqda ümumən bəşəriyyət. Ə.Nəzmi.
Ümumən Müqim bəy arvadından çəkindiyini daima ustalıqla malalamağa çalışırdı. S.Rəhimov.

Синонимы

  • ÜMUMƏN ümumən bax elliklə
  • ÜMUMƏN elliklə — hamılıqla — ucdantutma — tamamilə — bütün
ÜMUMDÜNYA
ÜMUMXALQ

Значение слова в других словарях