ÜMUMİYYƏTLƏ


1. Deyilənləri yekunlaşdırıcı, ümumiləşdirici ara söz kimi işlənir.
Ümumiyyətlə, “Molla Nəsrəddin” susmağı bacarmırdı, o, etiraz etmək üçün doğulmuşdu. M.İbrahimov.
Ümumiyyətlə, [Durna] pis dolanmamışdı, ancaq indi oğlunun evindəki firavan həyatı heç vaxt görməmişdi. Ə.Sadıq.

2. zərf Ayrılıqda deyil, ümumi surətdə götürdükdə; hamılıqla.
[Nizami] Fəxrəddinin qəhrəmanlığını və ümumiyyətlə azərbaycanlıların hərbi dəyərini çox gözəl bilirdi. M.S.Ordubadi.

Синонимы

  • ÜMUMİYYƏTLƏ ÜMUMİYYƏTLƏ (ara söz kimi) Ümumiyyətlə, elə bil ki, meyvələr get-gedə dadsızlaşırdı.. (Elçin); BİLCÜMLƏ Bir gün gələ bidar ola bilcümlə cəmaət; Təzvir
ÜMUMİYYƏTCƏ
ÜMUMQOŞUN

Значение слова в других словарях