Üslub

1.Dil vasitələrindən məqsədyönlü istifadə, seçim. 2. İşlədilmə priyomlarının cəmi, bu sahədə işlənmə vasitələrinin seçimi. 3. Hər hansı yazıçı, əsər, janr üçün xarakterik olan priyomların cəmi. 4. Ekspressiv üslubi rəng prinsipinə görə dil vasitələrinin seçimi. 5. Nitqin söz istifadəsi normaları və sintaksisə uyğun olaraq quruluşu (qurulması).
Ünsiyyət
Üslubi çalar

Значение слова в других словарях