ÜTÜLMƏK

глаг. опаливаться, опаляться, опалиться, быть опаленным (быть очищенным огнём от волосяного покрова и т.п. ). Donuz cəmdəyi ütüldü свиная туша опалена, toyuq ütüldü курица опалена, dərisi ütüldü kimin опалился (обжёг себе кожу) кто
ÜTÜLMƏ
ÜTÜLÜ

Digər lüğətlərdə