ÜTÜLMƏK

опалиться
ÜTÜLƏTDİRMƏK, ÜTÜLƏTMƏK
ÜTÜLÜ

Digər lüğətlərdə