ÜZDİYİRLƏMƏ

тех.
I
сущ. накатка
II
прил. накатанный. Üzdiyirləmə yivi накатанная резьба
ÜZDƏNSOVMA
ÜZDÜRMƏ

Digər lüğətlərdə