ISIRMAQ

Dişləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

IRMAQ
ISMARLAMAQ