ŞÜBHƏLƏNDİRMƏK

f. Şübhə oyatmaq, şübhəyə salmaq, şübhə doğurmaq.
Onun haqqında eşitdiyi bəzi şeylər Büləndi Camaldan şübhələndirirdi. Ə.Əbülhəsən.

Синонимы

  • ŞÜBHƏLƏNDİRMƏK ŞÜBHƏLƏNDİRMƏK Digər tərəfdən Vaqifi şübhələndirən o idi ki, Burnaşov Gürcüstana bir nəzərlə, Qarabağa isə başqa bir nəzərlə baxırdı (Çəmənzəminli); B
ŞÜBHƏLƏNDİRMƏ
ŞÜBHƏLƏNMƏ

Значение слова в других словарях