ŞƏVƏ

ŞƏVƏ I is. Aqat, qiymətli qara daş. Fatmanı qapı qonşudan yığma qızıllarla bəzəmişdilər: araqçının qabağında qızıl pilək, boynunda mərcan, inci, qızıllı şəvə, döşdə gərdənbənd... var idi (Çəmənzəminli).

ŞƏVƏ II sif. Qapqara. Onun iri, şəvə gözləri vardı.

ŞƏRQİ
ŞİKƏSTƏ

Значение слова в других словарях